Classes Privades

Classes individuals o en grups reduïts per a nens, adults i empreses amb professors qualificats i nadius.

Les classes privades estan fetes a mida per adults i nens, individualment o en grups molt reduïts, a la nostra acadèmia, a casa o a la oficina. Les classes s’adapten a les necessitats específiques de l’alumne i permeten que l’alumne aconsegueixi avançar ràpidament. L’alumne escull els dies i els horaris que vulgui.

Recomanem una continuïtat constant per progressar amb més efectivitat.

També oferim preparació d’exàmens, entrevistes, exposicions o qualsevol objectiu marcat per l’alumne. Valoració del nivell i pla d’estudi personalitzat segons el temps disponible de cada alumne.

Funcionament

Per posar en marxa el procés d’organització de la classe cal omplir, signar i entregar la Sol·licitud Classes Privades i abonar l’import total de la primera classe en efectiu o transferència.  Al abonar la primera classe, rebreu un correu confirmant-vos la classe: l’inici, horari, professor i el total restant a pagar del mes. S’haurà de procedir aleshores al pagament total de les classes del mes, abans d’iniciar les classes.

El pagament és mensual i es cobrarà un plus per desplaçaments llargs.

Cancel·lacions: les classes cancel·lades telefònicament amb 24 hores d’antel·lació es podran recuperar qualsevol altre dia durant el mateix mes. Si no, no es retornarà el import d’aquella classe.

Les modificacions, baixes o canvis de dades personals (telèfon, adreça…) s’hauran d’informar abans del dia 20 del mes anterior via correu electrònic.

Per a més informació truqueu al 93 204 63 41 o envieu un correu electrònic a info@qualityenglishschool.com